Lengst erfaring

Les mer

Bedre resultater

Les mer

Ingen ventetid

Les mer

Behandlingen
Bruk piltastene

Forvernssamtaler

For mange er det en skremmende tanke det å bestemme seg for å legge seg inn til behandling. Det er også mange fortvilte pårørende som trenger å prate med noen som både har fagkunnskap og som har vært gjennom dette selv. Hovedmålet med en slik samtale er å gi dere informasjon og innsikt, samt trygghet i forhold til valgene dere står overfor. Samtalene er uforpliktende og kostnadsfrie. Ring oss i dag for å avtale tid.

Medisinsk avrusning / nedtrapping (Fase 1)

Første fase av behandlingen inneholder en behovsprøvd og individuell medisinsk avrusning / nedtrapping. Behovet for dette og hvilke medisiner som brukes er individuelt og vurderes av vår lege. Alle i denne fasen har tilsyn hele døgnet etter behov og nødvendig avskjerming. Ring oss for å høre mer om vår avgiftning/nedtrapping

Primærbehandling (Fase 2)

Varigheten på primærbehandlingen ved Alfa behandlingssenter er individuell og avgjøres av behandlingsteamet, men utgangspunktet er 6 uker. Behandlingen er  intensiv, strukturert og profesjonell. Denne intensive fasen består blandt annet av gruppebasert terapi, forelesninger og individuelle samtaler ved behov. Videre tilbyr vi aktivisering med turgåing i skog og mark. Ring oss for å høre mer om vår helhetlige primærbehandling

Familieuke

Vi vet at familiene oftest blir stående alene med sin fortvilelse, og at dere gjennom alt for lang tid kun har hatt fokus på andre – ikke på dere selv. Familien tilpasser seg den avhengige, tar ansvar, retter opp skader og glemmer seg selv og egne behov. Summen av handlingsmønsteret som utvikler seg i denne dysfunksjonelle settingen er medavhengighet. Egen klokskap stilner fordi det ikke nytter og man lever i konstant stress. Familieuke her på Alfa er inkludert i primærbehandlingen.

Døgnbasert oppfølging (Fase 3)

Døgnbasert oppfølging er et strukturert tilfriskningsprogram for de som trenger litt mer tid, hvor hovedmålsettingen er å få orden på en tilværelse som har blitt uoversiktelig og kaotisk. Behandlingsintensiteten er noe mindre i denne fasen og fokus rettes mot uavklarte bo-, familie- og arbeidsforhold samt eventuelle kriminelle og økonomiske konsekvenser. Tidsaspektet er fra 2 til 4 måneder og er en forlengelse av den intensive primærbehandlingen.

Ettervern

Alfa tilbyr 2 års oppfølging etter behandlingen i egne grupper med ukentlige møter på kveldstid. I tillegg avholder vi ettervernsseminarer. Det er ingen tvil om at vårt sterke fokus på ettervern er en avgjørende faktor for våre gode resultater. Ring oss i dag for å høre mer om vårt 2 årige ettervern som tilbys kostnadsfritt til våre pasienter. Ettervernet er også tilgjengelig for pårørende som har vært i og fullført familieuke. Deltakelse i ettervernet krever aktiv deltakelse i selvhjelpsgrupper.
Video
Erfaringer

Espen
“Det at jeg fikk komme inn omgående reddet livet mitt. Selv om jeg egentlig ikke ville…”

 
Lene
“Familieuken ble vendepunktet.”


 
Ronny
“Ettervernet var helt avgjørende.”


Kontakt oss

Fyll ut skjema og trykk på Send inn
Ditt navn:  
E-post:       
Telefon:     
Melding:   
50777685
*Fyll inn koden for å vise at du ikke er en robot:
Ring oss på telefon 33 30 67 50